top of page

Koolitused

Koolitame oma kompetentsi piires hoolekande- ja haridusasutusi, tugispetsialiste, erivajadustega laste, noorte ja täiskasvanute lähivõrgustikke kohapeal ja videokõne teel üle terve Eesti.

 

Iga koolitus on kokku pandud vastavalt tellija soovidele, eelarvele ning sihtgrupi vajadustele.

Lisainfo ja hinnapäringud: info@identiteet.eu

 • “Sotsiaalsete oskuste õpe neurotüüpilistele”

       Läbi kerge huumoriprisma arutletakse sotsiaalsete oskuste teemadel - kust on tulnud üldlevinud           suhtlemisreeglid? Miks me ütleme asju, mida me ei mõtle? Miks me arvame, et pingsalt teisele               inimesele silma jõllitamine on alati viisakas? Miks me ei austa teise inimese autonoomiat ja                     puudutame vestluskaaslast juhuslikult vestluse käigus?

 

 • “Agressiivne inimene vs agressiivselt käituv inimene”
  Koolitusel räägime, mis on agressioon, raskesti mõistetav ja äärmuslik kahjustav käitumine, millised vajadused võivad olla sellise käitumise taga. Räägime erinevatest viisidest, kuidas sündmuste eskaleerumist ennetada, tuvastada käitumise põhjuseid ning meetoditest, kuidas kriisisituatsioonis tegutseda, et tagada kõigi osapoolte turvalisus ja väärikus.

   

 • “Autism ja konkreetne kommunikatsioon”
  Koolitusel antakse ülevaade konkreetse kommunikatsiooni mõistest ja sisust, lükatakse ümber levinud müüdid. Osaleja saab teada, millal on oluline kasutada konkreetset kommunikatsiooni ja kuidas olla oma suhtluses selgem, konkreetsem ja maandada seeläbi inimese ärevust. Õpime, mida teha ja mida kindlasti mitte teha. Koolitus lõpeb 20 praktilise harjutusega (paaristöö).

   

 • “Autistlik klient ja ärevus” 

       Koolitusel saab osaleja (tugispetsialist, tervishoiutöötaja) teada, kuidas maandada autistliku                     kliendi ärevustaset ja luua temaga usalduslik kontakt. Räägime, kuidas ehitada üles selget ja                   kliendi osalust toetavat kohtumist kasutades vajadusel erinevaid abivahendeid ja selget, toetavat           kommunikatsiooniviisi.

 

 • “Orientatsioonitahvel ja pildisüsteem - mis need on ja kuidas neid kasutada?”
  Koolitusel saab osaleja teada kellega, millal ja kuidas kasutada orientatsioonitahvlit ning kuidas luua autistlikele lastele, noortele ja täiskasvanutele esemetel, piktogrammidel või PCS-piltidel põhinevat päevakava. Koolitus lõpeb praktilise harjutusega, kus osalejad valmistavad ise kuni 10 pilti ning ehitavad üles selge, loogilise ja inimese vajadustega arvestava, kuid iseseisvust toetava pildisüsteemi.

   

 • “Autistliku lapse toetamine”
  Räägime lahti autismi põhiolemuse ning arutleme, millised võivad olla autisti toimetulekuraskused ja millist tuge laps vajab nende raskuste ületamisel. Räägime käitumisest kui kommunikatsiooniviisist, visuaalse toe olulisusest, konkreetsest kommunikatsioonist, lühidalt ka sensoorsetest vajadustest.

 • “Baasteadmised sensoorsest integratsioonist”
  Koolitusel osaleja õpib tundma kaheksat meelt: nägemine, kuulmine, haistmine, maitsmine, puutetundlikkus, tasakaal, süvatundlikkus, interotseptsioon. Räägime sellest, mis on sensoorse info töötlemise häired, kuidas see mõjutab inimese käitumist ja tegevusvõimet ning mida selle puhul ette võtta. Koolitusel osaleja saab esmased teadmised sensoorse dieedi ja sensoorsete snäkkide kohta ning näpunäiteid praktiliste tegevuste läbiviimiseks sensoorsete erivajadustega inimestega.

bottom of page