Tegevusteraapia

Tegevusteraapia on eesmärgipäraselt valitud tegevuste kasutamine inimese parima võimaliku tegevusvõime saavutamiseks igapäevaelus. Tegevusteraapia eesmärk on suurendada inimese iseseisvust, ennetada puuet ja säilitada tervist. 

 

​​Inimese tegevusvõime parandamiseks on võimalik arendada inimese võimeid ja oskuseid, kohandada tegevused vastavaks inimese võimetele või kohandada keskkond inimese vaimset ja füüsilist tervist toetavaks ning iseseisvust soodustavaks.

talvike.jpg

Identiteedi erakabinetis võtab kliente vastu tegevusterapeut Talvi Toom, kes on spetsialiseerunud autistlike inimeste iseseisvuse ja igapäevase toimetuleku toetamisele. 

Talvi tegeleb ka sensoorsete erivajadustega; keskkonna, õppevahendite ja -meetodite kohandamisega; alternatiivkommunikatsiooni vahendite soovitamise ja kasutama õpetamisega; sotsialiseerumis-, kommunikatsiooni- ja

 

käitumisprobleemidega (sh ennast kahjustav käitumine, agressioon füüsilise keskkonna ja/või teiste inimeste vastu); soolise ja seksuaalse identiteediga seotud küsimustega; klientidega, kellel esineb ärevushäire, depressioon, sõltuvushäire jm.   

Talvi viib läbi teraapiaid nii individuaalsetel kohtumistel kui grupiteraapia vormis, enamasti Haapsalus ja Läänemaal. Lisaks nõustab ja koolitab lapsevanemaid, hoolekande- ja haridusasutuste töötajaid üle Eesti.