top of page

Grupid

 

Hetkel aktiivsed grupid

Hetkel ei ole ühtegi aktiivset gruppi.

Lõppenud grupid

Tegevuspõhine teraapiagrupp noortele 

aeg: oktoober 2023 - detsember 2023

grupi suurus: 8 noort

kirjeldus: Teraapiagrupp, kuhu on oodatud 15 - 18.a. vanused noored, kes kogevad sotsiaalsetes situatsioonides ärevust, tõrjutust või muid raskusi, mis teevad seltskonnas toimetuleku keeruliseks. Tegevuspõhise teraapiagrupi eesmärk on sotsiaalsete oskuste arendamine, tõrjutuse, isoleerituse vähendamine, koostöö ja omavahelise suhtluse soodustamine.

grupijuhid: tegevusterapeut Talvi Toom, psühholoog/loovterapeut Liisi Kukk

maksumus: Noortele, kelle elukoht on registreeritud Haapsalu linna, on grupis osalemine tasuta. Teraapiagruppi rahastab Sotsiaalministeerim läbi vaimse tervise teenuse toetuse kohalikule omavalitsusele.

*Grupikohtumised on lõppenud.

 

 

Teraapiagrupp noortele 

aeg: september 2022 - detsember 2022

grupi suurus: 8 noort

kirjeldus: Teraapiagrupp 12- kuni 16-aastastele noortele, kes soovivad leida viise enda paremaks eneseväljendamiseks, kellel on keeruline luua ja/või hoida sõprussuhteid, esineb sotsiaalset ärevust või ebakindlust, kellel on iseenda identiteediga seotud küsimusi.

grupijuhid: tegevusterapeut Talvi Toom, psühholoog/loovterapeut Liisi Kukk 
maksumus: Noortele, kelle elukoht on registreeritud Haapsalu linna, on osalemine tasuta. Teraapiagruppi rahastas Haapsalu Linnavalitsus.

*Grupikohtumised on lõppenud.


 

Vestlusring “Kohtume kell kuus!”

aeg: jaanuar 2022 - mai 2022

grupi suurus: maksimaalselt 8 inimest

kirjeldus: 2022. aasta esimesel poolel koguneme kord kuus Haapsalus, aadressil Posti 42, et juua kohvi, süüa kooki ja vestelda meile olulistel teemadel. Gruppi on oodatud autistid ja autistlike laste, noorte ning täiskasvanute lähedased, õpetajad, kasvatajad, tugiisikud ja teised antud teemast huvitatud inimesed. Mõtleme koos, kuidas muuta autistlike inimeste elu Eestis täisväärtuslikumaks.  

grupijuht: tegevusterapeut Talvi Toom

maksumus: Kohtumised olid kõigile osalejatele tasuta. Vestlusringi rahastas Identiteet OÜ.
*Grupikohtumised on lõppenud.

 

                                                             
 

Teraapiagrupp lapsevanematele 

aeg: aprill 2023 - juuni 2023

grupi suurus: 8 lapsevanemat

kirjeldus: Teraapiagrupp igas vanuses laste vanematele, kes vajavad lisatuge ja teadmisi, et tunda end lapsevanema rollis kindlamalt. Grupis jagavad teoreetilisi teadmisi kui praktilisi nippe ja harjutusi erinevad lastega töötavad spetsialistid. Kohtumised on lihtsas ja selges keeles ning kõigile lapsevanematele jõukohased! Kohtumiste käigus läbitakse teemad: baasvajadused, keskkonna kohandamine, suhe lapsega, enesehool, piiride seadmine, aktiivne kuulamine lapse toetamiseks, lastevahelised konfliktid, probleemide lahendamine, suhted perekonnas ja selle mõju lapsele, laste erivajadused.

grupijuhid: tegevusterapeut Talvi Toom, psühholoog/loovterapeut Liisi Kukk, eripedagoog/logopeedi assistent Liisa Reimann.
maksumus: Võtame gruppi vastu lapsevanemaid, keda on meie juurde suunanud lastekaitsetöötajad ja kelle elukoht on registreeritud Haapsalu linna. Gruppi rahastab Haapsalu Linnavalitsus ja osalemine on lapsevanematele tasuta.
*Grupikohtumised on lõppenud.

bottom of page