top of page

Projekt "ISTE" 

background-image-4--dots_edited.jpg

Projekt "ISTE" 

Osaleme pilootprojektis  "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses".

Eesmärk: katsetada sotsiaalkindlustusameti (SKA) ja kohalike omavalitsuste (KOV) koostöös uue erihoolekande teenusmudeli kasutuselevõtmist ja juurutamist. Katsetatakse teenuskomponentidel põhinevat lähenemist 16-64-aastaste psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel. Koordineerivas rollis on kohalik omavalitsus.


Uue teenusmudeli plussiks on paindlikkus: iga inimese puhul lähtutakse temale vajalikest erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenustest ning luuakse abipakett, mis hõlmab erinevaid eluvaldkondi (tervis, suhted, igapäevaelu, töö). Teenusesse kaasatakse võimalusel ka pere.

Rohkem infot leiate
Sotsiaalkindlustusameti lehelt.

Projekti rahastatakse ESF vahenditest ’’ TAT „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus“ alategevus „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi katsetamine“

european-union-and-estonia-flag-for-web.png
bottom of page